OM OSS

Nasjonal Samling

Om oss


Nasjonal Samling ønsker å gjøre Norge stort igjen - et  samfunn bygget på en sunn nasjonalisme og kristen kulturMilorg.no


Organisasjonen Milorg mener masseinnvandringen er å betrakte som en invasjon - og bør bekjempes med alle midler. På hjemmesiden milorg.no får du en oversikt over kollaboratører som samarbeider med innvandrerne.


MILORG

Landssvik


Mange av dem som promoterer innvandring og islamisering av landet, opptrer som rene landssvikere. Mange betrakter det norske som noe mindreverdig og utøver ren rasisme mot den etniske norske befolkning.


LANDSSVIKERE                 RASISTERFØLG OSS OGSÅ PÅ FACEBOOK  HER


*******************************************************************************************


Nasjonalalliansen


Nasjonalalliansen er en allianse av  privatpersoner, organisasjoner og bedrifter som arbeider for at innvandringen skal stoppes og de fleste sendes tilbake.

                   

NASJONALALLIANSEN


GET IN TOUCH WITH TOM

mail@demolink.org