OM OSS

Nasjonal Samling

Om oss


Nasjonal Samling ønsker å gjøre Norge stort igjen - et  samfunn bygget på en sunn nasjonalisme og kristen kulturMilorg.no


Organisasjonen Milorg mener masseinnvandringen er å betrakte som en invasjon - og bør bekjempes med alle midler. På hjemmesiden milorg.no får du en oversikt over kollaboratører som samarbeider med innvandrerne.


MILORG

Landssvik


Mange av dem som promoterer innvandring og islamisering av landet, opptrer som rene landssvikere. Mange betrakter det norske som noe mindreverdig og utøver ren rasisme mot den etniske norske befolkning.


LANDSSVIKERE                 RASISTER

NORSK ARTIKKELTJENESTE


I januar 1941 opprettet Nasjonal Samling Norsk Artikkeltjeneste. Tjenesten skulle fungere som partiets eneste autoriserte pressebyrå for artikler med politisk innhold.


Denne siden er en videreføring av dette, men da med vekt på innvandring og islamisering

                   

ARTIKKELTJENESTEN
FØLG OSS OGSÅ PÅ FACEBOOK  HER